SGA Consult as

Rådgivende ingeniør

  • prosjektledelse
  • byggeledelse
  • eiendomsutvikling og -forvaltning

For mer informasjon, ta kontakt på telefon eller epost.

Svein Gangsø

Utbygging av Oslofjord Convention Center, pågående prosjekt!